Zápis č. 65 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 8. 10. 2023

Zápis č. 65 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 8. 10. 2023

Přítomni: Jan Pernt, Jan Jeřáb, Roman Koutecký, Václav Blažek

Omluveni: Eva Krahulíková, Patrik Pollák, Michael Soukup

Host: –

PROGRAM:

Kontrola z minulé schůze:

Teplo. Proběhla kontrola nahlášených nefunkčních radiátorů. Závěry zveřejněny. Zjištěné, zatím neodstraněné, závady opraveny. Objednán projekt celkového seřízení a opravení topného systému, dle sdělení objednaného bude projekt hotov do konce května 2023. Projekt pro nedostatek času, i přes naši objednávku, nebyl vyhotoven. Jsou osloveny další firmy, čekáme na jejich vyjádření. Následně na základě jeho výsledků budou poptány firmy na provedení oprav. (výbor SVJ)

Střecha. Provedena kontrola stavu střechy po zimě a provedeny následné opravy a čištění okapních svodů. Zadáno i vypracování projektu celkové rekonstrukce střechy. Čekáme na jeho dodání. Projekt k dispozici, osloveny firmy – čekáme na cenové nabídky. (výbor SVJ)

Dlužníci. Je několik větších dlužníků i z minulých let. Výbor se dohodl, že jim bude zaslána poslední výzva o zaplacení do konce června 2023. Následně budou jejich dluhy předány právníkovi, který je soudně začne vymáhat. Výzvy rozeslány, u většiny dlužníků zahájeno splácení. (výbor SVJ)

Revize elektra. Provedena revize HDV (hlavní domácí vedení). Zjištěna vážná závada na vedení v prostorech mezi 5. a 6. patem ve všech domech (propojení domovních rozvaděčů). Je poptána oprava. Práce provedeny, během října bude provedeno zapojení. (M. Soukup)

Kontrola výmalby v chodbách domů. Zjištěno několik závad výmalby. Po zjištění všech závad bude objednána oprava. Soupis hotov, bude objednána výmalba, přesné datum bude vyvěšeno v předmětných domech. Úkol trvá. (výbor SVJ)

Příprava VH. Předběžný termín VH je přelom listopad/prosinec. Příprava programu VH. Pozvánka bude rozeslána do konce října 2023. (výbor SVJ)

Nové akce a zprávy:


Uveřejněno

v

od

Značky: