Zápis č. 64 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 12. 9. 2023

Přítomni: Jan Pernt, Jan Jeřáb, Roman Koutecký, Václav Blažek
Omluveni: Eva Krahulíková, Patrik Pollák, Michael Soukup
Host: –

PROGRAM

Kontrola z minulé schůze

Teplo. Proběhla kontrola nahlášených nefunkčních radiátorů. Závěry zveřejněny. Zjištěné, zatím neodstraněné, závady opraveny. Objednán projekt celkového seřízení a opravení topného systému, dle sdělení objednaného bude projekt hotov do konce května 2023. Projekt pro nedostatek času, i přes naší objednávku, nebyl vyhotoven. Jsou osloveny další firmy, čekáme na jejich vyjádření. Následně na základě jeho výsledků budou poptány firmy na provedení oprav. (výbor SVJ)

Střecha. Provedena kontrola stavu střechy po zimě a provedeny následné opravy a čištění okapních svodů. Zadáno i vypracování projektu celkové rekonstrukce střechy. Čekáme na jeho dodání. Během září bude projekt k dispozici. (výbor SVJ)

Zeleň. Provedeno posečení trávníku a úprava keřů na předzahrádkách ve vnitrobloku. Na přelom května/června objednáno stříhání živého plotu a pletí záhonů v ulici. Provedeno. (J. Jeřáb)

Vodoměry. Zahájena výměna vodoměrů (dle vyhlášky po 5 letech a s dálkovým odečtem). Při 2. termínu budou opraveny i doposud zjištěné závady. Provedeno. (J. Jeřáb)

Dlužníci. Je několik větších dlužníků i z minulých let. Výbor se dohodl, že jim bude zaslána poslední výzva o zaplacení do konce června 2023. Následně budou jejich dluhy předány právníkovi, který je soudně začne vymáhat. Výzvy rozeslány, u většiny dlužníků domluveny splátkové kalendáře. Během září bude provedena revize platební morálky, pokud nebudou splátky dodrženy, bude se vše řešit právník. (výbor SVJ)

Revize elektra. Provedena revize HDV (hlavní domácí vedení). Zjištěna vážná závada na vedení v prostorech mezi 5. a 6. patem ve všech domech (propojení domovních rozvaděčů). Je poptána oprava. Objednáno u PRE, práce budou zahájeny 20. 9. 2023. (M. Soukup)

Kontrola výmalby v chodbách domů. Zjištěno několik závad výmalby. Po zjištění všech závad bude objednána oprava. Soupis hotov, bude objednána výmalba, přesné datum bude vyvěšeno v předmětných domech. (výbor SVJ)

Nové akce a zprávy

Příprava VH. Předběžný termín VH je přelom listopad/prosinec. Končí funkční období současného výboru. I když současní členové chtějí dále ve výboru pokračovat, mohou se hlásit další případní zájemci (do konce září). Do konce září mohou členové SVJ sdělit výboru podněty pro VH. V případě větších investic je nutné, aby podnět byl rozpracován (cena, projekt apod.). (výbor SVJ)

Praha 12. 9. 2023
Zapsal: J. Jeřáb


Uveřejněno

v

od

Značky: