Zápis č. 69 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 26. 5. 2024

Přítomni: Jan Pernt, Jan Jeřáb, Roman Koutecký, Václav Blažek, Patrik Pollák, Michael Soukup

Omluveni: Eva Krahulíková

Host: p. F. Švimberský (Sámova 19)

PROGRAM:

Kontrola z minulé schůze:

Teplo. Vyvážení otopné soustavy. Na základě usnesení 15. VH SVJ a odsouhlasení Výborem bude oslovena firma Trigad s.r.o., aby vyhotovila projekt Hydronického vyvážení otopné soustavy. Objednáno. Dle sdělení firmy začne zaměřování systému ve druhé polovině března 2024. O přesných termínech budou majitelé bytů informováni v dostatečném předstihu – zaměření provedeno. Předběžná navrhovaná cena za vyvážení cca 2,2 mil. Kč. Z tohoto důvodu bude provedena poptávka i u jiných firem a vše bude prezentováno na 16. VH SVJ. (výbor SVJ)

Kontrola výmalby v chodbách domů. Zjištěno několik závad výmalby. Po zjištění všech závad bude objednána oprava. Soupis hotov, bude objednána výmalba, přesné datum bude vyvěšeno v předmětných domech. Úkol trvá. (výbor SVJ)

Kontrola účetnictví. Na základě usnesení 15. VH SVJ pověřil výbor Mgr. E. Krahulíkovou zajištěním nezávislé účetní, která provede kontrolu činnosti a hospodaření našeho SVJ za posledních 5 let. Provedeno, bez vážnějších závad. Zpráva bude zveřejněna. (E. Krahulíková)

Kontrola systémů vytápění. Dle nových směrnic (vyhláška č. 38/2022 Sb.) je nutné provést Kontrolu systémů vytápění. Bude objednáno u firmy Trigad s.r.o. Odsouhlaseno. Provedeno. (výbor SVJ)

Střecha. Vzhledem k tomu, že máme stále k dispozici pouze jedinou konkrétní nabídku na rekonstrukci střechy, se Výbor rozhodl, že osloví další firmy. Doufáme, že budeme úspěšnější. Pokud obdržíme další nabídky v dohledné době, připravíme vše k hlasování per-rollam. Osloveny další firmy, přes počáteční zájem jsme opět žádné konkrétní nabídky neobdrželi. Setrvalý stav, úkol stále trvá. (výbor SVJ)

Deratizace. Zdá se, že deratizace byla úspěšná, stav bude i nadále sledován. (výbor SVJ)

Kontrola stavu střechy. Vše provedeno. (výbor SVJ)

Nové akce a zprávy:

Revize zvonků. Byla objednána a provedena. Zjištěno několik závad, objednána oprava. Navíc jsme obdrželi i nabídku na celkovou výměnu. Bude předneseno na VH. (výbor SVJ)

Oprava osvětlení na chodbách. Zjištěny závady asi na 20 světlech. Opraveno. (výbor SVJ)

Podněty pana F. Švimberského (Sámova 19):

Ventilace domu (odvětrávání). Stížnost na nefunkčnost ventilace domu. Bude objednána revize větrání. (výbor SVJ)

Energetický štítek + rozúčtování tepla. SVJ má platný energetický štítek, ale vzhledem k tomu, že byla instalována nová kotelna, bude oslovena správní firma, zda není potřeba štítek aktualizovat. Správní firma se také osloví, zda nedošlo k nějaké změně ve vyhlášce ohledně rozúčtování tepla. (výbor SVJ)

Rekonstrukce sušáren a prádelen. Pan Švimberský vznesl požadavek na rekonstrukci prádelen a sušáren. Výbor toto odmítl s poukazem, že tento bod byl již 2x odmítnut na VH. Výbor pana Švimberského vyzval, že pokud tento bod chce, aby se znovu projednával na VH, ať připraví projekt a seznámí s ním členy SVJ tak, aby na VH prošel.

Praha 26. 5. 2024

Zapsal: J. Jeřáb


Uveřejněno

v

od

Značky: