Zápis č. 63 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 17. 5. 2023

Přítomni: Jan Pernt, Jan Jeřáb, Roman Koutecký, Václav Blažek, Patrik Pollák, Michael Soukup
Omluveni: Eva Krahulíková
Host: –

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Spořicí účet. Návrh zřídit, z důvodu větších finančních prostředků na běžném účtu, pro SVJ jiný spořící účet. Výborem schváleno. Zjištěno, že zisk nemusí být rozdělován. Dohodnuto, že budou zřízeny cca 3 – 4 spořící účty v různých finančních institucích, tak aby byl vklad pojištěn zákonnou částkou (100.000 €). Zřízeny účty u KB a Fiobanky. Bude zřízen ještě jeden účet. Úkol trvá. (J. Jeřáb, M. Soukup)

Revitalizace vnitrobloku. Dle dostupných informací připravuje MČ Praha 10 revitalizaci parku před našimi domy. Výbor odsouhlasil vstup do jednání ohledně těchto úprav a to především s podmínkami na bezpečnost a dodržování
klidu (oplocení a noční uzavírání plánovaných hřišť, minimum míst k sezení, kamerový systém apod.). Obdrželi jsme odpověď od MČ10. Projekt bude realizován nejdříve v roce 2024. Další náš postup bude dohodnut na VH 2023. (výbor SVJ)

VH. Proběhla 13. 12. 2022. (J. Jeřáb)

Teplo. Proběhla kontrola nahlášených nefunkčních radiátorů. Závěry zveřejněny. Zjištěné, zatím neodstraněné, závady opraveny. Objednán projekt celkového seřízení a opravení topného systému, dle sdělení objednaného bude projekt hotov do konce května 2023. Následně na základě jeho výsledků budou poptány firmy na provedení oprav. (výbor SVJ)

Nové akce a zprávy:

Střecha. Provedena kontrola stavu střechy po zimě a provedeny následné opravy a čištění okapních svodů. Zadáno i vypracování projektu celkové rekonstrukce střechy. Čekáme na jeho dodání. (výbor SVJ)

Zeleň. Provedeno posečení trávníku a úprava keřů na předzahrádkách ve vnitrobloku. Na přelom května/června objednáno stříhání živého plotu a pletí záhonů v ulici. (J. Jeřáb)

Vodoměry. Zahájena výměna vodoměrů (dle vyhlášky po 5ti letech a s dálkovým odečtem). Při 2. termínu budou opraveny i doposud zjištěné závady. (J. Jeřáb)

Dlužníci. Je několik větších dlužníků i z minulých let. Výbor se dohodl, že jim bude zaslána poslední výzva o zaplacení do konce června 2023. Následně budou jejich dluhy předány právníkovi, který je soudně začne vymáhat. (výbor SVJ)

Revize elektra. Provedena revize HDV (hlavní domácí vedení). Zjištěna vážná závada na vedení v prostorech mezi 5. a 6. patem ve všech domech (propojení domovních rozvaděčů). Je poptána oprava. (M. Soukup)

Kontrola výmalby v chodbách domů. Zjištěno několik závad výmalby. Po zjištění všech závad bude objednána oprava. (výbor SVJ)

Praha 17. 5. 2023

Zapsal: J. Jeřáb


Uveřejněno

v

od

Značky: