Aktuality

Aktuální informace o chodu SVJ, které by měl vědět každý obyvatel našich domů.

Moderátoři: Michal Michálek, Václav Blažek, Jan Jeřáb

Znění rezignačního dopisu

Příspěvekod Michal Michálek » 07 led 2011, 15:45

Rezignační dopis bude doručen panu Ing. Stanislavovi Čermákovi

Vážený pane místopředsedo,

oznamuji Vám, jak jsem již dopředu avizoval, že jsem se rozhodl z osobních důvodů odstoupit z pozice předsedy výboru „SVJ Sámova“ a zároveň rezignovat na členství ve výboru SVJ. Na výše uvedené funkce rezignuji k datu 11. 01. 2011.

Veškeré dokumenty SVJ, které mám v držení a razítko SVJ předám na schůzi výboru, kterou jsem svolal na 11. 01. 2011 od 18 hodin, kde se projedná má rezignace a odstoupení z funkcí.

Zároveň Vás vyzývám, aby bylo usnesením, které bude součástí zápisu, přijato rozhodnutí na koho a do kdy mám převést přístupy a možnost spravování bankovních účtů SVJ, dále komu mám přidělit možnost náhledu na účet, a jak mám nastavit zabezpečení uskutečňování plateb. Dále Vás žádám o přijetí usnesení ve věci výmazu mé osoby z výpisu rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze a zároveň o stanovení člena výboru, který bude mít daný úkon na starost se stanovením termínu, do kdy tak má učinit. V neposlední řadě Vás žádám o stanovení dočasného „zástupce“ pro záležitosti domu 1182/21. Také upozorňuji na nutnost provést vyrozumění obchodních partnerů o změně kontaktní osoby a informování České pošty, a.s. o změně způsobu doručování korespondence pro SVJ.

Mgr. Michal Michálek v.r.
Michal Michálek
člen společenství - bývalý předseda výboru
 
Příspěvky: 166
Registrován: 10 kvě 2009, 11:02
Bydliště: Sámova 1182/21

Oznámení o konání shromážděni SVJ

Příspěvekod Václav Blažek » 23 bře 2012, 11:35

Jan Jeřáb, jako předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sámova svolává shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se bude konat dne 25. dubna 2012 v 18,00 hod. v ZŠ Vršovice, U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 – Vršovice v zasedacím sále.

Vlastní pozvánka včetně formuláře plné moci viz http://samova.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=44&p=479#p479 .
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Návrhy oprav a činností na rok 2012

Příspěvekod Václav Blažek » 24 dub 2012, 14:06

Podklady pro shromáždění konané 25. 4. 2012.

Navrhovaná oprava/činnost: Rekonstrukce předzahrádek ve vnitrobloku – stavební úpravy

Důvod: Špatný stav předzahrádek, především trávníku a jejich ohrazení. Zlepšení stavu zeleně. Zamezení dalšího poškozování auty. Zamezení přístupu psům, kteří si z nich udělali veřejné WC. Zkulturnění našeho blízkého okolí.

Návrh: Stavební úpravy související s rekonstrukcí předzahrádek – odstranění poškozených stávajících obrubníků a jejich nahrazení záhonových a chodníkových obrubníků. Ohrazení záhonů obloučkovým pletivem. Ochrana obrubníků před poškozením na exponovaných místech (instalace chodníkových obrubníků a popřípadě velkých kamenů či železných traverz v rozích záhonů při vjezdech z průchodů – 4 ks). Úprava zeleně - odstranění nevhodných dřevin, sejmutí travního porostu, doplnění substrátu, doplnění zeminy, založení trávníku, výsadba dřevin, plošná úprava terénu.

Cena: cca 110.000 – 120.000,- Kč + DPH. (stavební úpravy)
cca 45.000,- Kč + DPH. (úprava zeleně)


Navrhovaná oprava/činnost: Oplechování komínů a oprava samotných komínů a větracích šachet

Důvod: Občasné zatékání z důvodu špatně provedených a částečně poškozených oplechování komínů a větracích šachet. Zvětrání cihlových a betonových komponentů komínů a větracích šachet nad úrovní střechy – pád částí cihel a betonů na střechu – ničení střešní krytiny a střešních oken, nebezpečí zranění chodců.

Návrh: Oprava poškozených a špatně provedených komponentů oplechování. Nahrazení poškozených cihel, vyspárování komínů a větracích šachet. Zabezpečení komínů a šachet proti pádu částí cihel a betonů drátěnou sítí.

Cena: cca 150.000,- Kč + DPH.


Navrhovaná oprava/činnost: Rekonstrukce průchodů a jejich osvětlení

Důvod: Nutno provést lepší osvětlení průchodů a to především z bezpečnostních důvodů. Odstranění stávajících obrubníků z důvodu jejich částečného špatného stavu a i z důvodů bezpečnostních (po odstranění části laviček a klepadel ve vnitrobloku dochází k většímu soustřeďování pochybných partiček v našich průchodech, které na obrubnících posedávají a tím dochází k většímu znečišťování a poškozování průchodů. Odstraněním si slibujeme zklidnění situace).

Návrh 1: Stavební úpravy v průjezdech – odstranění stávajících betonových obrubníků a chodníčků a jejich nahrazení zámkovou dlažbou, zazdění děr ve stropech průjezdů (štukování). Osvětlení průchodů – v každém průchodu dvě světla (halogen) s čidlem pohybu, napojení na vedlejší elektroměr (+ práce spojené s jejich instalací a zednické úpravy), výmalba průchodů.

Cena: cca 100.000 – 110.000,- Kč + DPH.


Návrh 2: Pouze osvětlení průchodů a menší stavební úpravy (zazdění děr ve stropech průjezdů + vymalování průchodů).

Cena: cca 40.000 – 50.000,- Kč + DPH.


Navrhovaná oprava/činnost: Výměna měřáků teplé a studené vody, topení

Důvod: Vzhledem k ukončení životnosti měřáků nutno provést výměnu. Dle kupní smlouvy je ale každý majitel bytu zároveň i majitelem měřáků. Nejsou tudíž společným majetkem SVJ. Proto by si toto měl každý majitel zařizovat sám. Ale z důvodů zjednodušení a výhodnější množstevní ceny navrhuje Výbor SVJ provést výměnu najednou.

Návrh 1: Demontáž, montáž, odečet nového i starého vodoměru, zaplombování, demontáž i montáž elektronického indikátoru topných nákladů – odečet se vstupem do bytu.

Cena: cca 300.000,- Kč + DPH.


Návrh 2: Demontáž, montáž, odečet nového i starého vodoměru, zaplombování, demontáž i montáž elektronického indikátoru topných nákladů – odečet rádiový bez vstupu do bytu.

Cena: cca 460.000,- Kč + DPH.

Splácení: Vzhledem k tomu, že měřáky nejsou společným majetkem SVJ a jejich výměna by se neměla hradit z fondu oprav, bude nutno odhlasovat formu jejich splacení. Výbor navrhuje dvě možné varianty, a to buď jednorázovým navýšením měsíčního vyúčtování (po provedení výměny – cca listopadové vyúčtování, kde bude u každého bytu navýšeno vyúčtování dle počtu vyměněných měřáků), nebo dlouhodobým navýšením měsíčního příspěvku do fondu oprav o 1 Kč/m2. Upozorňujeme, že životnost měřáků je cca 5 – 7 let a po této době bude muset být provedena znova jejich výměna.


Navrhovaná oprava/činnost: Změna kritéria na rozúčtování některých služeb z počtu přihlášených osob na m2.

Důvod: Vzhledem částečné kontrole odevzdaných formulářů pro novou správní firmu (prohlášení vlastníka bytové jednotky) bylo výborem SVJ zjištěno, že se údaje v nich uvedené v mnoha případech nezakládají na skutečném stavu. Především se to týkalo údaje počtu osob obývajících byt. Na základě tohoto údaje se poté rozúčtovávají jednotlivým majitelům bytů společné náklady související s provozem domu (výtah, společná elektřina, voda, svoz odpadu apod.). Ti co poctivě uvedli počty osob potom doplácejí na nepoctivce. Změnou tohoto kritéria si část výboru SVJ slibuje zjednodušení administrativy (především odpadnutí povinnosti hlásit počet osob žijících v jednotlivých bytech), zprůhlednění a pročištění sousedských vztahů.

Návrh: Odstranění rozúčtování některých služeb z počtu přihlášených osob na m2.Navrhovaná oprava/činnost: Návrh na odměnu pro výbor SVJ za jeho činnost v roce 2011

Důvod: Vzhledem k poměrně velkým nákladům u většiny členů výboru souvisejících s prací pro SVJ (telefony, tisky, internet, osobní návštěvy, doprava apod.) a poměrně velkou časovou náročností při zajišťování správného chodu SVJ, jsou nuceni členové výboru požadovat odměnu, jako určitou kompenzaci za svoji činnost.

Návrh: Představou výboru je paušální měsíční odměna 12000,- Kč/celý výbor. Z této odměny by byly členům výboru hrazeny veškeré náklady a čas spojený s prací pro SVJ.
Klíč rozúčtování: předseda 3000,- Kč/měsíc
místopředseda 2000,- Kč/měsíc
člen výboru 1000,- Kč/měsíc

Odměna: 12.000,- Kč/měsíc, tj. 144.000,- Kč/rok.

Navrhovaná oprava/činnost: Výměna dveří vedoucích ke sklepům

Důvod: V každém vchodu jsou 2-3 dveře, které uzavírají prostor, kde jsou sklepy. Velmi často jsou rozlomené a jinak poničené.

Návrh: Výměna zmíněných dveří (montáž do stávajících zárubní). Výbor předloží tři varianty: 1. variantu odborníci do daných prostor nedoporučují z důvodu velmi nízké odolnosti a z hygienických důvodů. Dveře nemusí být protipožární, ale 3. varianta velmi slušně zpomalí postup eventuelního požáru.
Cena: 1. Lepenkové dveře 40.000,- Kč bezDPH +ev.seříznutí do10.000 Kč
2. Dřevotřískové dveře 80.000,- Kč bezDPH +ev.seříznutí do10.000 Kč
3. Plechové dveře 80.000,- Kč bez DPH
Uvedené kalkulace jsou orientační, 20 ks dveří včetně kování, instalace.

Navrhovaná oprava/činnost: Vybudování místnosti pro činnost výboru

Důvod: V současné době výbor nemá žádný prostor ke své činnosti, jednání probíhají provizorně v restauracích, ukládání a tisk potřebné dokumentace zajišťují členové na své náklady. Tento stav je s ohledem na velikost SVJ neudržitelný.

Návrh: Zřízení místnosti určené pro činnost výboru v jedné z volných místností v suterénu vchodu č. 17. Cena zahrnuje vyčištění místnosti, výměnu elektroinstalace, topení, repasování vstupních dveří a další drobné úpravy.
Cena: cca 60.000,- Kč bez DPH

Navrhovaná oprava/činnost: Návrh využití společných prostor

Důvod: Návrh vychází z aktuálních možností a ze snahy umožnit co nejlepší využití společných prostor (ve prospěch členů SVJ) s co nejmenším negativním dopadem na čerpání prostředků z fondu oprav.
Návrh:
1. V č. 17 zřízení místnosti pro činnost výboru (viz výše).
2. Zpoplatnění (obvyklou sazbou) pronájmu prostor firmě zastoupené panem Voňkou.
2. Zřízení kočárkárny/kolárny. To předpokládá rozumnou míru zabezpečení, zejména opravu dveří, ev. výměnu zámků. Riziko možných krádeží by nesl každý za své věci sám. Pokud by šlo o místnost, kde úklidová služba bere vodu, přívod vody by se mohl posunout na chodbu, samozřejmě by se zamkl. Budou stanovena pravidla využívání této místnosti.
3. Zřízení dalších sklepních kójí v prostorách, kde je to technicky možné. Za každý vchod se zjistí požadavky zájemců z řad majitelů bytů a podle možností se uspokojí. Přednostně těch, kteří sklep nemají, pak těch, kteří mají sklep ve špatném stavu (vlhkost, špatný přístup apod.) atd. Zřízení kójí by zajistil výbor SVJ proto, aby byly všechny stejné, ale náklady by se přeúčtovaly příslušným členům SVJ. Velikost kójí by byla stanovena s ohledem na velikost ostatních sklepů a podle možností daného vchodu, a to se snahou uspokojit při rozumné velikosti kóje všechny zájemce. Využívání 2. a další kóje bude zpoplatněno.
4. Eventuelní zbývající prostory by byly nabídnuty k pronájmu, a to za velmi přísných podmínek, aby využití těchto prostor nebylo v rozporu s domovním řádem, nerušilo obyvatele domu atd. Tyto podmínky by schvalovalo shromáždění.

Cena/náklad: oprava dveří/zámků do 3.000,- Kč/ks, kóje by hradili zájemci
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Re: Aktuality

Příspěvekod Václav Blažek » 07 lis 2012, 19:22

Jan Jeřáb, jako předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sámova svolává shromáždění společenství vlastníků jednotek, které se bude konat dne 11. prosince 2012 v 18,00 hod. v ZŠ Vršovice, U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 – Vršovice v zasedacím sále.

Vlastní pozvánka včetně formuláře plné moci a návrhů oprav viz http://www.samova.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=44#p648.
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Předchozí

Zpět na Všeobecné informace (aktuality)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron