Zápisy z porad výboru

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, NÁHLED Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ, ZÁPISY Z PORAD

Moderátoři: Michal Michálek, Václav Blažek, Jan Jeřáb

Zápis z porady výboru č. 33 (16. 12. 2013)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:43

Zápis č. 33 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 16. 12. 2013

Přítomni: Jan Jeřáb, Michael Soukup, Václav Blažek, Eva Krahulíková, Patrik Pollák
Omluveni: Jan Pernt, Jan Jelínek


PROGRAM:

Nový Výbor: Na základě výsledků voleb 6. shromáždění SVJ Sámova 1178 – 1184, které se konalo 2. 12. 2013, se sešel nový výbor. Proběhla volba předsedy a místopředsedy. Zvoleni byli jako předseda Jan Jeřáb, jako místopředseda Michael Soukup.

Kontrola z minulé schůze:

Revize a oprava veškerých kanalizačních přípojek a okapních svodů - oprava kanalizačních přípojek uvnitř bloku. Oprava objednána. Práce byly zahájeny. (J. Jeřáb)

Komíny – oprava – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. (Výbor SVJ)

Výtahy – rekonstrukce – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Připravována finální smlouva s firmou Ctibůrek výtahy s.r.o. Dle zjištěných informací nelze část nákladů spojených s rekonstrukcí výtahů pokrýt z dotací EU. (M. Soukup, J. Jeřáb)

Náklady na vodu a topení – kotelna – výbor se dohodl, že se pokusí najít nějaké řešení, jak kontrolovat provoz kotelny a především finance u provozovatele (Com-Tip) – úkol pokračuje – schraňovány jednotlivé podněty a připomínky – konečný výstup na příští schůzi výboru. Výbor se dohodl, že provede poptávku na vlastní kotelnu a zjistí s tím spojené problémy – tlak na Com-Tip. Získány nabídky na možnost instalace vlastních kotelen pro jednotlivé domy (i bez našeho financování). Bude pověřena správní firma Context, aby prověřila možnost zrušení věcného břemene na kotelnu. Úkol dále pokračuje. (J. Pernt, Výbor SVJ)

Sklepní dveře – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. (Výbor SVJ)

Hromadění odpadu v suterénech. Likvidace odpadu na náklady domů, kterých se to týká, byla odsouhlasena na 6. shromáždění SVJ. Výbor se usnesl, že nejdříve vyvěsí v domech výzvu k odstranění odpadu a následně provede kontrolu. V případě neodstranění nahromaděného odpadu bude proveden jeho odvoz dle odsouhlaseného postupu na 6. VH SVJ. (Výbor SVJ)

Předzahrádky – potřeba úpravy vzrostlé zeleně ve vnitrobloku (keře, stromy) – bude objednáno u firmy Rossy. Práce stále neproběhly dle představ Výboru – bude urgováno. Úkol pokračuje.

Prostor před průjezdy – z důvodu častého parkování (blokování) před průjezdy Výbor rozhodl o vyznačení tohoto prostoru žlutým značením (pruhy). Bude zaslána oficiální žádost na TSK. (J. Jeřáb)

Oprava zdi v bytě paní Huvarové (Sámova 25) – Vzhledem k zatékání ze střechy, které již bylo odstraněno, došlo v bytě pí. Huvarové k promáčení zdi a k následnému opadávání omítek. Výbor SVJ byl pí. Huvarovou požádán o zajištění opravy. Oprava objednána. (M. Soukup)

Žádost pana Brožka (Sámova 25) – Pan Brožek oslovil Výbor SVJ ohledně nedostatečného vytápění svého bytu, který se nachází na krajní větvi topné soustavy. Podobné problémy nahlášeny i u jiných domů. Oslovena firma Inmes, která provede kontrolu a navrhne další postup. (J. Jeřáb, M. Soukup)


Nové akce a zprávy:

Odečty měřidel. Dle sdělení firmy Inmes budou provedeny odečty ve dnech 7.1.–14.1. 2014 v době od 16,00 do 20,00 hod. Výzvy budou vyvěšeny v jednotlivých domech s předstihem cca 14 dnů. Odečitatelem bude pan Votava - tel. 602 883 473.

Problémy v domě Sámova 13 – Výbor byl vyzván panem Drhlíkem k odstranění poškození poničených společných vnitřních prostor (výtah, chodba, poštovní schránky) – bude provedeno.
Výbor tímto apeluje na obyvatele domu, aby se pokusili zlepšit mezi sebou vzájemné vztahy. V případě pokračování porušování domovního řádu bude Výbor nucen oficiálně proti rušiteli zasáhnout. Tímto Výbor vyzývá všechny obyvatele domu, aby v případě opakování této situace (porušování domovního řádu) ihned informovali některého člena Výboru, nebo Výborem pověřenou osobu pana Drhlíka.

Kontrola účetnictví. Výbor pověřil pana Drhlíka (Sámova 13), aby jako nezávislá osoba a zároveň člen SVJ Sámova provedl kontrolu účetnictví vedenou pro naše SVJ firmou Context Consult.


Praha 16. 12. 2013
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 34 (3. 2. 2014)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:44

Zápis č. 34 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 3. 2. 2014

Přítomni: Jan Jeřáb, Michael Soukup, Václav Blažek, Eva Krahulíková, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek
Omluveni: -
Hosté: pan S. Čermák (Sámova 15)

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Nový Výbor – připraveny podklady k zápisu do obchodního rejstříku.

Revize a oprava veškerých kanalizačních přípojek a okapních svodů - oprava kanalizačních přípojek uvnitř bloku. Oprava objednána. Práce byly zahájeny a prakticky dokončeny. Nutno dokončit asfaltový povrch. Dle sdělení prováděcí firmy je zatím díky klimatickým podmínkám omezena distribuce asfaltu. Až budou dodávky obnoveny, bude provedeno dokončení prací. (J. Jeřáb)

Komíny – oprava – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Úkol pokračuje. (Výbor SVJ)

Výtahy – rekonstrukce – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Připravována finální smlouva s firmou Ctibůrek výtahy s.r.o. Podepsána smlouva, zaplacena záloha (500.000,- Kč). Předběžný začátek stavebních prací je stanoven na 1. 3. 2014. Podrobný rozpis bude znám po polovině února 2014. (M. Soukup, J. Jeřáb)

Náklady na vodu a topení – kotelna – výbor se dohodl, že se pokusí najít nějaké řešení, jak kontrolovat provoz kotelny a především finance u provozovatele (Com-Tip) – úkol pokračuje. Výbor se dohodl, že bude nejdříve připraven a zaslán kontaktní dopis na MČ Prahy 10, kde budeme požadovat jejich vyjádření, jak si dále představují provoz kotelny (možný odkup od SVJ, převedení na SVJ, změna provozovatele kotelny apod.). (J. Pernt, Výbor SVJ)

Sklepní dveře – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Výbor se dohodl na parametrech poptávky (ocelové dveře a ocelové zárubně). (Výbor SVJ)

Hromadění odpadu v suterénech. Likvidace odpadu na náklady domů, kterých se to týká, byla odsouhlasena na 6. shromáždění SVJ. Výbor se usnesl, že nejdříve vyvěsí v domech výzvu k odstranění odpadu a následně provede kontrolu. V případě neodstranění nahromaděného odpadu bude proveden jeho odvoz dle odsouhlaseného postupu na 6. VH SVJ. Během února bude v domech vyvěšena výzva k odstranění. (M. Soukup, Výbor SVJ)

Předzahrádky – potřeba úpravy vzrostlé zeleně ve vnitrobloku (keře, stromy) – bude objednáno u firmy Rossy. Práce stále neproběhly dle představ Výboru – bude urgováno. Hotovo.

Prostor před průjezdy – z důvodu častého parkování (blokování) před průjezdy Výbor rozhodl o vyznačení tohoto prostoru žlutým značením (pruhy). Bude zaslána oficiální žádost na TSK. Zaslán dotaz emailem, zatím bez odezvy. Výbor se dále dohodl, že bude TSK vyzváno k úpravě parkovacích plocha a nájezdů v Sámova ulici. (J. Jeřáb)

Oprava zdi v bytě paní Huvarové (Sámova 25) – Vzhledem k zatékání ze střechy, které již bylo odstraněno, došlo v bytě pí. Huvarové k promáčení zdi a k následnému opadávání omítek. Výbor SVJ byl pí. Huvarovou požádán o zajištění opravy. Oprava provedena.
Žádost pana Brožka (Sámova 25) – Pan Brožek oslovil Výbor SVJ ohledně nedostatečného vytápění svého bytu, který se nachází na krajní větvi topné soustavy. Podobné problémy nahlášeny i u jiných domů. Oslovena firma Inmes, která provede kontrolu a navrhne další postup. Dle sdělení firmy Inmes je stávající popsaný stav v pořádku (horní část topného tělesa horká, spodní chladná) a nejedná se o závadu. Dle platné vyhlášky má být teplota v místnosti při nastavení termostatu ve střední poloze v rozmezí 20 – 22 °C. (J. Jeřáb, M. Soukup)

Odečty měřidel. Odečty provedeny. Po obdržení přehledu odečtů, budou všichni majitelé bytů vyzváni ke kontrole, zda vše souhlasí tak, aby se před vyhotovením konečného ročního vyúčtování zamezilo možným reklamacím.

Problémy v domě Sámova 13 – Výbor byl vyzván panem Drhlíkem k odstranění poškození poničených společných vnitřních prostor (výtah, chodba, poštovní schránky) – bude provedeno.
Výbor tímto apeluje na obyvatele domu, aby se pokusili zlepšit mezi sebou vzájemné vztahy. V případě pokračování porušování domovního řádu bude Výbor nucen oficiálně proti rušiteli zasáhnout. Tímto Výbor vyzývá všechny obyvatele domu, aby v případě opakování této situace (porušování domovního řádu) ihned informovali některého člena Výboru, nebo Výborem pověřenou osobu pana Drhlíka - dle sdělení člena výboru pana Polláka se situace uklidnila.

Kontrola účetnictví. Výbor pověřil pana Drhlíka (Sámova 13), aby jako nezávislá osoba a zároveň člen SVJ Sámova provedl kontrolu účetnictví vedenou pro naše SVJ firmou Context Consult – úkol pokračuje.


Nové akce a zprávy:

Oprava WC ve sklepních prostorách Sámova 15. Výbor se dohodl, že pro potřeby úklidu, Výboru SVJ a především objednaných řemeslníků (kdy přístup k WC je ve smluvních podmínkách – např. rekonstrukce výtahů), bude nutno provést rekonstrukci WC v předmětném domě. Rekonstrukce bude objednána. (J. Jeřáb)

Závada oken v Sámova 15 (byt p. Markové). Po výzvě paní Markové byla provedena osobní prohlídka a fotografická dokumentace stávajícího stavu členem výboru SVJ (V. Blažek). Následně byla objednána firma VorlíčekPlast k odstranění závad. Zatím se oprava neuskutečnila. (M. Soukup)

Praha 3. 2. 2014
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 35 (13. 5. 2014)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:45

Zápis č. 35 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 13. 5. 2014

Přítomni: Jan Jeřáb, Michael Soukup, Václav Blažek, Eva Krahulíková, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek
Omluveni: -
Hosté: pan S. Čermák (Sámova 15)

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Nový Výbor – připraveny podklady k zápisu do obchodního rejstříku – vše předáno Městskému soudu (OR).

Revize a oprava veškerých kanalizačních přípojek a okapních svodů - oprava kanalizačních přípojek uvnitř bloku. Oprava objednána. Práce byly zahájeny a prakticky dokončeny. Nutno dokončit asfaltový povrch. Dle sdělení prováděcí firmy je zatím díky klimatickým podmínkám omezena distribuce asfaltu. Až budou dodávky obnoveny, bude provedeno dokončení prací. Provedeno. (J. Jeřáb)

Komíny – oprava – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Úkol pokračuje. (Výbor SVJ)

Výtahy – rekonstrukce – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Připravována finální smlouva s firmou Ctibůrek výtahy s.r.o. Rekonstrukce provedena v domech Sámova 13 a 21. V polovině května ukončena rekonstrukce v Sámově 15 a 23. (M. Soukup, J. Jeřáb)

Náklady na vodu a topení – kotelna – výbor se dohodl, že se pokusí najít nějaké řešení, jak kontrolovat provoz kotelny a především finance u provozovatele (Com-Tip) – úkol pokračuje. Výbor se dohodl, že bude nejdříve připraven a zaslán kontaktní dopis na MČ Prahy 10, kde budeme požadovat jejich vyjádření, jak si dále představují provoz kotelny (možný odkup od SVJ, převedení na SVJ, změna provozovatele kotelny apod.). Úkol pokračuje. (J. Pernt, Výbor SVJ)

Sklepní dveře – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Výbor se dohodl na parametrech poptávky (ocelové dveře a ocelové zárubně). Úkol pokračuje. (Výbor SVJ)

Hromadění odpadu v suterénech. Likvidace odpadu na náklady domů, kterých se to týká, byla odsouhlasena na 6. shromáždění SVJ. Výbor se usnesl, že nejdříve vyvěsí v domech výzvu k odstranění odpadu a následně provede kontrolu. V případě neodstranění nahromaděného odpadu bude proveden jeho odvoz dle odsouhlaseného postupu na 6. VH SVJ. Přesunuto na dobu po ukončení rekonstrukce výtahů. (M. Soukup, Výbor SVJ)

Prostor před průjezdy – provedeno. Bude jen zjištěno, zda nelze na novém povrchu vyznačit prostory před průjezdy žlutým značením. (J. Jeřáb)

Kontrola účetnictví. Výbor pověřil pana Drhlíka (Sámova 13), aby jako nezávislá osoba a zároveň člen SVJ Sámova provedl kontrolu účetnictví vedenou pro naše SVJ firmou Context Consult – úkol pokračuje.

Oprava WC ve sklepních prostorách Sámova 15. Výbor se dohodl, že pro potřeby úklidu, Výboru SVJ a především objednaných řemeslníků (kdy přístup k WC je ve smluvních podmínkách – např. rekonstrukce výtahů), bude nutno provést rekonstrukci WC v předmětném domě. Rekonstrukce bude objednána. Provedeno. (J. Jeřáb)

Závada oken v Sámova 15 (byt p. Markové). Po výzvě paní Markové byla provedena osobní prohlídka a fotografická dokumentace stávajícího stavu členem výboru SVJ (V. Blažek). Následně byla objednána firma VorlíčekPlast k odstranění závad. Zatím se oprava neuskutečnila. Provedeno. (M. Soukup)


Nové akce a zprávy:

Čištění a oprava okapů. Bude objednáno čištění a oprava prasklých okapů. Součástí oprav bude i zajištění výlezů na střechu proti možnému otevření zvenčí. (J. Jeřáb)

Čištění římsy v 1. a 5. patře. Bude provedena poptávka na čištění a natření oplechování římsy v 1. a 5. patře. Součástí poptávky bude i možná montáž ochranných prvků proti holubům. (Výbor SVJ)

Rekonstrukce interiérů domů. Výbor se rozhodl, že připraví poptávku na výmalbu interiérů domů (chodby, schodiště), instalaci osvětlení na čidlo pohybu do všech pater (instalování tohoto osvětlení v suterénech domů se osvědčilo), rekonstrukce podlah v suterénech v chodbě u výtahů (zjištěno, že ve většině domů jsou podlahy v těchto prostorech v havarijním stavu). (Výbor SVJ)

Praha 13. 5. 2014
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 36 (18. 6. 2014)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:45

Zápis č. 36 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 18. 6. 2014

Přítomni: Jan Jeřáb, Václav Blažek, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek
Omluveni: Michael Soukup, Eva Krahulíková
Hosté:

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Nový Výbor – připraveny podklady k zápisu do obchodního rejstříku – vše předáno Městskému soudu (OR). Provedeno – nový výbor již zapsán v OR.

Komíny – oprava – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Úkol pokračuje. Obdrženy další nabídky. (Výbor SVJ)

Výtahy – rekonstrukce – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Připravována finální smlouva s firmou Ctibůrek výtahy s.r.o. Rekonstrukce provedena v domech Sámova 13, 15, 21 a 23. Koncem června ukončena rekonstrukce v Sámově 17 a 25. (M. Soukup, J. Jeřáb)

Náklady na vodu a topení – kotelna – výbor se dohodl, že se pokusí najít nějaké řešení, jak kontrolovat provoz kotelny a především finance u provozovatele (Com-Tip) – úkol pokračuje. Výbor se dohodl, že bude nejdříve připraven a zaslán kontaktní dopis na MČ Prahy 10, kde budeme požadovat jejich vyjádření, jak si dále představují provoz kotelny (možný odkup od SVJ, převedení na SVJ, změna provozovatele kotelny apod.). Úkol pokračuje. (J. Pernt, Výbor SVJ)

Sklepní dveře – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Výbor se dohodl na parametrech poptávky (ocelové dveře a ocelové zárubně). Provedena poptávka, probíhá příjem nabídek. (Výbor SVJ)

Hromadění odpadu v suterénech. Likvidace odpadu na náklady domů, kterých se to týká, byla odsouhlasena na 6. shromáždění SVJ. Výbor se usnesl, že nejdříve vyvěsí v domech výzvu k odstranění odpadu a následně provede kontrolu. V případě neodstranění nahromaděného odpadu bude proveden jeho odvoz dle odsouhlaseného postupu na 6. VH SVJ. Přesunuto na dobu po ukončení rekonstrukce výtahů. (M. Soukup, Výbor SVJ)

Kontrola účetnictví. Výbor pověřil pana Drhlíka (Sámova 13), aby jako nezávislá osoba a zároveň člen SVJ Sámova provedl kontrolu účetnictví vedenou pro naše SVJ firmou Context Consult – úkol pokračuje.

Čištění a oprava okapů. Bude objednáno čištění a oprava prasklých okapů. Součástí oprav bude i zajištění výlezů na střechu proti možnému otevření zvenčí. Provedeno. (J. Jeřáb)

Čištění římsy v 1. a 5. patře. Bude provedena poptávka na čištění a natření oplechování římsy v 1. a 5. patře. Součástí poptávky bude i možná montáž ochranných prvků proti holubům. Provedena poptávka. (Výbor SVJ)

Rekonstrukce interiérů domů. Výbor se rozhodl, že připraví poptávku na výmalbu interiérů domů (chodby, schodiště), instalaci osvětlení na čidlo pohybu do všech pater (instalování tohoto osvětlení v suterénech domů se osvědčilo), rekonstrukce podlah v suterénech v chodbě u výtahů (zjištěno, že ve většině domů jsou podlahy v těchto prostorech v havarijním stavu). Provedena poptávka. (Výbor SVJ)
Nové akce a zprávy:

Pojištění domu. Uzavřen dodatek k pojištění domu na rok 2014 a 2015 u pojišťovny Allianz. Získána 15% sleva na pojištění. Roční pojistné tak činí v současné době 60.483,- Kč. Součástí pojištění domu je i získání výrazné slevy na pojištění domácnosti pro členy SVJ. V případě zájmu je možno kontaktovat paní Kynclovou – tel. 603 769 474.

Žádost pana Voňky (Sámova 23) – Vzhledem k rekonstrukci bytu, jehož součástí je i výměna el. rozvodů a elektroměru, byl Výbor požádán, aby se SVJ finančně spolupodílelo na výměně rozvodné skříně. Výbor toto neodsouhlasil.

Parkoviště v Petrohradské ulici. Výbor SVJ podal rozpor na MČ Praha 10 proti směně pozemků v Petrohradské ulici (parkoviště) za stadion Bohemians Praha. Důvodem podání bylo, vedle neprůhlednosti transakce, především zjištění porušení zákona při odsouhlasení záměru zastupitelstvem MČ 10.

Praha 18. 6. 2014
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 37 (26. 8. 2014)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:46

Zápis č. 37 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 26. 8. 2014

Přítomni: Jan Jeřáb, Václav Blažek, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek, Michael Soukup, Eva Krahulíková
Omluveni:
Hosté:

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Komíny – oprava – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Z přijatých nabídek vybrána Výborem nejvýhodnější - fa – Pospíšil, celková cena 478.000,- Kč. S touto firmou bude uzavřena dohoda. (Výbor SVJ)

Výtahy – rekonstrukce – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Rekonstrukce ukončena. (M. Soukup, J. Jeřáb)

Náklady na vodu a topení – kotelna – výbor se dohodl, že se pokusí najít nějaké řešení, jak kontrolovat provoz kotelny a především finance u provozovatele (Com-Tip) – úkol pokračuje. Výbor se dohodl, že bude nejdříve připraven a zaslán kontaktní dopis na MČ Prahy 10, kde budeme požadovat jejich vyjádření, jak si dále představují provoz kotelny (možný odkup od SVJ, převedení na SVJ, změna provozovatele kotelny apod.). Úkol pokračuje. Příprava dalšího jednání s MČ. (J. Pernt, J. Jelínek,Výbor SVJ)

Sklepní dveře – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Výbor se dohodl na parametrech poptávky (ocelové dveře a ocelové zárubně). Provedena poptávka, probíhá příjem nabídek. Úkol pokračuje. (Výbor SVJ)

Hromadění odpadu v suterénech. Likvidace odpadu na náklady domů, kterých se to týká, byla odsouhlasena na 6. shromáždění SVJ. Výbor se usnesl, že nejdříve vyvěsí v domech výzvu k odstranění odpadu a následně provede kontrolu. V případě neodstranění nahromaděného odpadu bude proveden jeho odvoz dle odsouhlaseného postupu na 6. VH SVJ. Přesunuto na dobu po ukončení rekonstrukce výtahů. Úkol pokračuje. (M. Soukup, Výbor SVJ)

Kontrola účetnictví. Výbor pověřil pana Drhlíka (Sámova 13), aby jako nezávislá osoba a zároveň člen SVJ Sámova provedl kontrolu účetnictví vedenou pro naše SVJ firmou Context Consult – úkol pokračuje.

Čištění římsy v 1. a 5. patře. Bude provedena poptávka na čištění a natření oplechování římsy v 1. a 5. patře. Součástí poptávky bude i možná montáž ochranných prvků proti holubům. Provedena poptávka, probíhá příjem nabídek. (Výbor SVJ)

Rekonstrukce interiérů domů. Výbor se rozhodl, že připraví poptávku na výmalbu interiérů domů (chodby, schodiště), instalaci osvětlení na čidlo pohybu do všech pater (instalování tohoto osvětlení v suterénech domů se osvědčilo), rekonstrukce podlah v suterénech v chodbě u výtahů (zjištěno, že ve většině domů jsou podlahy v těchto prostorech v havarijním stavu). Provedena poptávka. Vzorově bude provedena výmalba v letošním roce v domě Sámova 21. Tento dům byl vylosován na schůzi Výboru. Další návrh rekonstrukce bude předmětem plánované 7. VH SVJ (Výbor SVJ)

Parkoviště v Petrohradské ulici. Výbor SVJ podal rozpor na MČ Praha 10 proti směně pozemků v Petrohradské ulici (parkoviště) za stadion Bohemians Praha. Důvodem podání bylo, vedle neprůhlednosti transakce, především zjištění porušení zákona při odsouhlasení záměru zastupitelstvem MČ 10. V současné době řeší Magistrát hl. m. Prahy.


Nové akce a zprávy:

Instalace ochranných lišt u vchodových dveří. Vzhledem k dalším pokusům o násilné vniknutí do našich domů (pokus o vypáčení vstupních dveří v místech zámků) byla objednána instalace ocelových ochranných lišt. (Výbor SVJ)

Úprava zeleně. Objednána kompletní úprava zeleně - odstranění náletových dřevin, úprava keřů, dosadba živého plotu v ulici. V místech, kde při rekonstrukci chodníku vznikl záhon, proběhne odizolování zdí našeho domu a následná výsadba trávníku. (Výbor SVJ)

Nové klíče od sklepů. Vzhledem k plánované rekonstrukci sklepních dveří dojde i k výměně zámků (budou instalovány bezpečnostní zámky). Z těchto důvodů budou klíče od jednotlivých dveří vydány jen těm, kteří mají v těchto prostorách sklep. (Výbor SVJ)

Kontejnerová stání. Bude připraven návrh na úpravu kontejnerových stání a jejich okolí. Bude předmětem plánované 7. VH SVJ (Výbor SVJ)

Oprava obrubníků a přemalba grafity v průjezdech. Výbor odsouhlasil opravu poškozených obrubníků a přemalbu grafity v průjezdech. (Výbor SVJ)

7. VH SVJ Sámova – předběžně domluven Výborem termín na 2. polovinu listopadu 2014. Oficiální termín bude znám po 1. 10. 2014.

Praha 26. 8. 2014
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 38 (7. 10. 2014)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:47

Zápis č. 38 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 7. 10. 2014

Přítomni: Jan Jeřáb, Václav Blažek, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek, Michael Soukup, Eva Krahulíková
Omluveni:
Hosté: p. Petr Drhlík (Sámova 13)

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Komíny – oprava – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Z přijatých nabídek vybrána Výborem nejvýhodnější - fa – Pospíšil, celková cena 478.000,- Kč. S touto firmou bude uzavřena dohoda. Od konce září probíhá oprava. (Výbor SVJ)

Náklady na vodu a topení – kotelna – výbor se dohodl, že se pokusí najít nějaké řešení, jak kontrolovat provoz kotelny a především finance u provozovatele (Com-Tip) – úkol pokračuje. Výbor se dohodl, že bude nejdříve připraven a zaslán kontaktní dopis na MČ Prahy 10, kde budeme požadovat jejich vyjádření, jak si dále představují provoz kotelny (možný odkup od SVJ, převedení na SVJ, změna provozovatele kotelny apod.). Úkol pokračuje. Příprava dalšího jednání s MČ. (J. Pernt, J. Jelínek,Výbor SVJ)

Sklepní dveře – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Výbor se dohodl na parametrech poptávky (ocelové dveře a ocelové zárubně). Provedena poptávka. Výborem vybrána nabídka firmy TML Group (cena: 97.140,- Kč bez DPH)(hlasování: 6 pro, 1 se zdržel). Práce budou zahájeny na přelomu října a listopadu 2014. (Výbor SVJ)

Hromadění odpadu v suterénech. Likvidace odpadu na náklady domů, kterých se to týká, byla odsouhlasena na 6. shromáždění SVJ. Výbor se usnesl, že nejdříve vyvěsí v domech výzvu k odstranění odpadu a následně provede kontrolu. V případě neodstranění nahromaděného odpadu bude proveden jeho odvoz dle odsouhlaseného postupu na 6. VH SVJ. Přesunuto na dobu po ukončení rekonstrukce výtahů. Výborem zjištěno, že většina odpadu byla již odstraněna, proto zatím není potřeba provést jeho odstranění. Výbor bude nadále situaci monitorovat. (M. Soukup, Výbor SVJ)

Kontrola účetnictví. Výbor pověřil pana Drhlíka (Sámova 13), aby jako nezávislá osoba a zároveň člen SVJ Sámova provedl kontrolu účetnictví vedenou pro naše SVJ firmou Context Consult – dle sdělení pana Drhlíka proběhlo 1. kolo kontroly a zatím vše v pořádku.

Čištění římsy v 1. a 5. patře. Bude provedena poptávka na čištění a natření oplechování římsy v 1. a 5. patře. Součástí poptávky bude i možná montáž ochranných prvků proti holubům. Provedena poptávka, proběhl příjem nabídek. Vzhledem k vysoké částce (minimálně 100.000,- Kč) bude předmětem 7. VH SVJ. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Rekonstrukce interiérů domů. Výbor se rozhodl, že připraví poptávku na výmalbu interiérů domů (chodby, schodiště), instalaci osvětlení na čidlo pohybu do všech pater (instalování tohoto osvětlení v suterénech domů se osvědčilo), rekonstrukce podlah v suterénech v chodbě u výtahů (zjištěno, že ve většině domů jsou podlahy v těchto prostorech v havarijním stavu). Vzorově provedena výmalba v domě Sámova 21 (celková cena 32.561,- Kč). Tento dům byl vylosován na schůzi Výboru. Výborem odsouhlaseny více práce (16.766,-Kč; všichni pro). Při nich provedena instalace rohových lišt u výtahů ve všech patrech, vybroušení a nátěr schodišťového zábradlí, nátěr dvířek plynoměrů atd. Další návrh rekonstrukce bude předmětem 7. VH SVJ. (Výbor SVJ)

Parkoviště v Petrohradské ulici. Výbor SVJ podal rozpor na MČ Praha 10 proti směně pozemků v Petrohradské ulici (parkoviště) za stadion Bohemians Praha. Důvodem podání bylo, vedle neprůhlednosti transakce, především zjištění porušení zákona při odsouhlasení záměru zastupitelstvem MČ 10. V současné době řeší Magistrát hl. m. Prahy. Výbor nadále monitoruje situaci. (J. Jelínek)

Instalace ochranných lišt u vchodových dveří. Vzhledem k dalším pokusům o násilné vniknutí do našich domů (pokus o vypáčení vstupních dveří v místech zámků) byla objednána instalace ocelových ochranných lišt. Provedeno. (Výbor SVJ)

Úprava zeleně. Objednána kompletní úprava zeleně - odstranění náletových dřevin, úprava keřů, dosadba živého plotu v ulici. V místech, kde při rekonstrukci chodníku vznikl záhon, proběhne odizolování zdí našeho domu a následná výsadba trávníku. Dle sdělení prováděcí firmy (Rossy) bude provedeno na podzim. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Nové klíče od sklepů. Vzhledem k plánované rekonstrukci sklepních dveří dojde i k výměně zámků (budou instalovány bezpečnostní zámky). Z těchto důvodů budou klíče od jednotlivých dveří vydány jen těm, kteří mají v těchto prostorách sklep. (Výbor SVJ)

Kontejnerová stání. Bude připraven návrh na úpravu kontejnerových stání a jejich okolí. Bude předmětem 7. VH SVJ (Výbor SVJ)

Oprava obrubníků a přemalba grafity v průjezdech. Výbor odsouhlasil opravu poškozených obrubníků a přemalbu grafity v průjezdech. Objednáno. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

7. VH SVJ Sámova – Oficiální termín 25. 11. 2014 od 18,00 v aule ZŠ U Vršovického nádraží.


Nové akce a zprávy:

Oprava zámku a zavíracího systému u vchodových dveří v Sámově 15. Objednáno. (M. Soukup, Výbor SVJ)

Energetický štítek. Z důvodu platného zákona objednáno vyhotovení energetického štítku pro naše domy (celková cena cca 10.500,- Kč). (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Psí exkrementy v Sámova 21. Na základě upozornění úklidové firmy, že z chodeb v domě Sámova 21 musí pravidelně odklízet psí exkrementy, Výbor tímto vyzývá obyvatele tohoto domu o kontrolu chování svých „miláčků“. Bude to řešeno i oficiální výzvou vyvěšenou v domě. (Výbor SVJ)

Instalace sklepních oken do kotelny. Vzhledem k tomu, že v době výměny oken nedošlo k osazení nových oken v místnosti kotelny, bude tato instalace objednána. (Výbor SVJ)

Praha 7. 10. 2014
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 39 (20. 1. 2015)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:47

Zápis č. 39 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 20. 01. 2015

Přítomni: Jan Jeřáb, Václav Blažek, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek, Michael Soukup
Omluveni: Eva Krahulíková
Hosté:

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Komíny – oprava – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Z přijatých nabídek vybrána Výborem nejvýhodnější - fa – Pospíšil, celková cena 478.000,- Kč. S touto firmou bude uzavřena dohoda. Od konce září probíhala oprava. Provedeno. (Výbor SVJ)

Náklady na vodu a topení – kotelna – výbor se dohodl, že se pokusí najít nějaké řešení, jak kontrolovat provoz kotelny a především finance u provozovatele (Com-Tip) – úkol pokračuje. Výbor se dohodl, že bude nejdříve připraven a zaslán kontaktní dopis na MČ Prahy 10, kde budeme požadovat jejich vyjádření, jak si dále představují provoz kotelny (možný odkup od SVJ, převedení na SVJ, změna provozovatele kotelny apod.). Úkol pokračuje. Příprava dalšího jednání s MČ. (J. Pernt, J. Jelínek,Výbor SVJ)

Sklepní dveře – odsouhlaseno na 6. shromáždění SVJ. Bude nově provedena poptávka. Výbor se dohodl na parametrech poptávky (ocelové dveře a ocelové zárubně). Provedena poptávka. Výborem vybrána nabídka firmy TML Group (cena: 97.140,- Kč bez DPH)(hlasování: 6 pro, 1 se zdržel). Práce zahájeny v listopadu 2014. Provedeno. (Výbor SVJ)

Hromadění odpadu v suterénech. Likvidace odpadu na náklady domů, kterých se to týká, byla odsouhlasena na 6. shromáždění SVJ. Výbor se usnesl, že nejdříve vyvěsí v domech výzvu k odstranění odpadu a následně provede kontrolu. V případě neodstranění nahromaděného odpadu bude proveden jeho odvoz dle odsouhlaseného postupu na 6. VH SVJ. Přesunuto na dobu po ukončení rekonstrukce výtahů. Většina odpadu byla již odstraněna. Výbor nadále situaci monitoruje. V některých domech opět zjištěno mírné nahromadění odpadu, v předmětné domě bude vyvěšena výzva k jeho odstranění. (M. Soukup, Výbor SVJ)

Čištění římsy v 1. a 5. patře. Bude provedena poptávka na čištění a natření oplechování římsy v 1. a 5. patře. Součástí poptávky bude i možná montáž ochranných prvků proti holubům. Provedena poptávka, proběhl příjem nabídek. Odsouhlaseno na 7. VH SVJ. Připravena poptávka. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Rekonstrukce interiérů domů.
Na 7. VH SVJ odsouhlaseno:

a) Oprava zdiva a podlah u vstupů do sklepů.
Připravena poptávka. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)
b) Instalace nového osvětlení s čidlem pohybu do chodeb.
Připravena poptávka. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)
c) Výmalba chodeb všech domů.
Připravena poptávka. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Parkoviště v Petrohradské ulici. Výbor SVJ podal rozpor na MČ Praha 10 proti směně pozemků v Petrohradské ulici (parkoviště) za stadion Bohemians Praha. Důvodem podání bylo, vedle neprůhlednosti transakce, především zjištění porušení zákona při odsouhlasení záměru zastupitelstvem MČ 10. V současné době řeší Magistrát hl. m. Prahy. Výbor nadále monitoruje situaci. (J. Jelínek)

Úprava zeleně. Objednána kompletní úprava zeleně - odstranění náletových dřevin, úprava keřů, dosadba živého plotu v ulici. V místech, kde při rekonstrukci chodníku vznikl záhon, proběhne odizolování zdí našeho domu a následná výsadba trávníku. Dle sdělení prováděcí firmy (Rossy) bude provedeno na podzim. Provedeno. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Nové klíče od sklepů. Vzhledem k plánované rekonstrukci sklepních dveří dojde i k výměně zámků (budou instalovány bezpečnostní zámky). Z těchto důvodů budou klíče od jednotlivých dveří vydány jen těm, kteří mají v těchto prostorách sklep. Provedeno. (Výbor SVJ)

Kontejnerová stání. Připraven návrh na úpravu kontejnerových stání a jejich okolí. Nebylo schváleno na 7. VH SVJ. (Výbor SVJ)

Oprava obrubníků a přemalba grafity v průjezdech. Výbor odsouhlasil opravu poškozených obrubníků a přemalbu grafity v průjezdech. Provedeno. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Oprava zámku a zavíracího systému u vchodových dveří v Sámově 15. Provedeno. (M. Soukup, Výbor SVJ)

Energetický štítek. Z důvodu platného zákona objednáno vyhotovení energetického štítku pro naše domy (celková cena cca 10.500,- Kč). Provedeno. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Psí exkrementy v Sámova 21. Na základě upozornění úklidové firmy, že z chodeb v domě Sámova 21 musí pravidelně odklízet psí exkrementy, Výbor tímto vyzývá obyvatele tohoto domu o kontrolu chování svých „miláčků“. Bude to řešeno i oficiální výzvou vyvěšenou v domě. Výzva vyvěšena – situace se uklidnila. (Výbor SVJ)

Instalace sklepních oken do kotelny. Vzhledem k tomu, že v době výměny oken nedošlo k osazení nových oken v místnosti kotelny, bude tato instalace objednána. Připravena poptávka. (Výbor SVJ)


Nové akce a zprávy:

Úprava stanov SVJ a rozúčtování. Na základě rozhodnutí 7. VH SVJ bude přepraveno během jara 2015 jejich nové znění. (Výbor SVJ)

Doinstalování 4 ks dveří ke sklepům. Vzhledem k přípravě rekonstrukcí sklepních prostor (odsouhlaseno na 7. VH SVJ) se Výbor rozhodl pro sjednocení všech vstupních dveří do sklepů. Zbývá vyměnit 4 ks dveří. Připravena poptávka. (Výbor SVJ)

Úklid – dodatek ke smlouvě. Vzhledem k instalaci nových výtahů, které si vyžadují častější úklid a i k některým jiným ve smlouvě nespecifikovaným úklidům, se Výbor SVJ rozhodl rozšířit platnou smlouvu s úklidovou firmou. Bude vytvořen dodatek ke smlouvě. (Výbor SVJ)

Praha 20. 1. 2015
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 40 (8. 3. 2015)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:48

Zápis č. 40 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 08. 03. 2015

Přítomni: Jan Jeřáb, Václav Blažek, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek, Michael Soukup
Omluveni: Eva Krahulíková
Hosté:

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Náklady na vodu a topení – kotelna – Úkol pokračuje. Příprava dalšího jednání s MČ. Výbor odsouhlasil objednání provedení auditu technologie na novou kotelnu. Na základě jeho závěrů budou dále probíhat jednání s MČ 10 a s provozovatelem kotelny. (J. Pernt, J. Jelínek,Výbor SVJ)

Čištění římsy v 1. a 5. patře. Bude provedena poptávka na čištění a natření oplechování římsy v 1. a 5. patře. Součástí poptávky bude i možná montáž ochranných prvků proti holubům. Provedena poptávka, proběhl příjem nabídek. Odsouhlaseno na 7. VH SVJ. Uzavřena dohoda o provedení práce s firmou Pospíšil. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Rekonstrukce interiérů domů.
Na 7. VH SVJ odsouhlaseno:

a) Oprava zdiva a podlah u vstupů do sklepů.
Odeslány poptávky. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)
b) Instalace nového osvětlení s čidlem pohybu do chodeb.
Výborem vybrána nabídka firmy Elektromontáže Jiří Mareš (cena 13.510,- Kč / vchod). (J. Jeřáb, Výbor SVJ)
c) Výmalba chodeb všech domů.
Odeslány poptávky. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Psí exkrementy v Sámova 21. Na základě upozornění úklidové firmy, že z chodeb v domě Sámova 21 musí pravidelně odklízet psí exkrementy, Výbor tímto vyzývá obyvatele tohoto domu o kontrolu chování svých „miláčků“. Bude to řešeno i oficiální výzvou vyvěšenou v domě. Opětovný problém – důvodem s největší pravděpodobností je v přízemí umístěný stojan na reklamy – Výbor rozhodl o jeho odstranění. (Výbor SVJ)

Instalace sklepních oken do kotelny. Vzhledem k tomu, že v době výměny oken nedošlo k osazení nových oken v místnosti kotelny, bude tato instalace objednána. Protože ale je nutno před jejich osazením vybudování anglických dvorků, bylo Výborem rozhodnuto nechat toto odhlasovat na příští VH SVJ. (Výbor SVJ)

Úprava stanov SVJ a rozúčtování. Na základě rozhodnutí 7. VH SVJ bude přepraveno během jara 2015 jejich nové znění. Úkol pokračuje. (Výbor SVJ)

Doinstalování 4 ks dveří ke sklepům. Vzhledem k přípravě rekonstrukcí sklepních prostor (odsouhlaseno na 7. VH SVJ) se Výbor rozhodl pro sjednocení všech vstupních dveří do sklepů. Zbývá vyměnit 4 ks dveří. Výborem vybrána firma TMLgroup. (Výbor SVJ)

Úklid – dodatek ke smlouvě. Vzhledem k instalaci nových výtahů, které si vyžadují častější úklid a i k některým jiným ve smlouvě nespecifikovaným úklidům, se Výbor SVJ rozhodl rozšířit platnou smlouvu s úklidovou firmou. Dodatek podepsán – smlouva rozšířena o pravidelný úklid výtahů 1 x týdně, kompletní umývání (stěny, dveře výtahů) 1 x měsíčně. Výbor upozorňuje členy SVJ, že součástí smlouvy s úklidovou firmou není výměna nefunkčních žárovek v domech (zajišťuje správní firma Context Consult), odklízení sněhu ve vnitrobloku, úklid spadaného listí z chodníků ve vnitrobloku. (Výbor SVJ)

Nové akce a zprávy:

Nefunkční domácí telefony. Vzhledem k několika nahlášeným případům nefunkčního domácího telefonu bude v domech vyvěšen podpisový arch (cca na 14 dnů), kde majitelé mohou zapsat byty, kde jsou tyto telefony nefunkční. Následně bude objednána jejich oprava. (Výbor SVJ)

Poškozené podhledy (stropy) na chodbách v půdních vestavbách - oprava. Vzhledem k plánované výmalbě domů nutno opravit zjištěné poškozené podhledy v některých domech. Bude objednáno. (Výbor SVJ)

Instalace gumových rohoží. Vzhledem k tomu, že u některých domů chybí, nebo v poslední době zmizely železné rohože, Výbor se rozhodl instalovat před domy a v přízemí jednotné gumové rohože. (Výbor SVJ)

Praha 8. 3. 2015
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 41 (14. 6. 2015)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:48

Zápis č. 41 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 14. 06. 2015

Přítomni: Jan Jeřáb, Václav Blažek, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek, Michael Soukup, Eva Krahulíková
Omluveni:
Hosté:

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Náklady na vodu a topení – kotelna – Úkol pokračuje. Příprava dalšího jednání s MČ. Proveden audit technologie na novou kotelnu. Na základě jeho závěrů budou dále probíhat jednání s MČ 10 a s provozovatelem kotelny. (J. Pernt, J. Jelínek,Výbor SVJ)

Čištění římsy v 1. a 5. patře. Provedeno. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Rekonstrukce interiérů domů.
Na 7. VH SVJ odsouhlaseno:

a) Oprava zdiva a podlah u vstupů do sklepů.
Odeslány poptávky. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)
b) Instalace nového osvětlení s čidlem pohybu do chodeb.
Provedeno. Bude provedena výborem SVJ odhlasovaná dodatečná instalace časovačů – osvětlení bude funkční jen při snížené viditelnosti nebo v noci. (Výbor SVJ)
c) Výmalba chodeb všech domů.
Odeslány poptávky. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Instalace sklepních oken do kotelny. Vzhledem k tomu, že v době výměny oken nedošlo k osazení nových oken v místnosti kotelny, bude tato instalace objednána. Protože ale je nutno před jejich osazením vybudování anglických dvorků, bylo Výborem rozhodnuto nechat toto odhlasovat na příští VH SVJ. (Výbor SVJ)

Úprava stanov SVJ a rozúčtování. Na základě rozhodnutí 7. VH SVJ bude přepraveno během jara 2015 jejich nové znění. Úkol pokračuje. (Výbor SVJ)

Doinstalování 4 ks dveří ke sklepům. Provedeno. (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Nefunkční domácí telefony. Vzhledem k několika nahlášeným případům nefunkčního domácího telefonu bude v domech vyvěšen podpisový arch (cca na 14 dnů), kde majitelé mohou zapsat byty, kde jsou tyto telefony nefunkční. Následně bude objednána jejich oprava. Oprava objednána – 1. termín oprav 23. 6. 2015 od 16,00 hod.; 2. termín oprav 24. 6. 2015 od 16,00 hod. (Výbor SVJ)

Poškozené podhledy (stropy) na chodbách v půdních vestavbách - oprava. Vzhledem k plánované výmalbě domů nutno opravit zjištěné poškozené podhledy v některých domech. Provedeno. (Výbor SVJ)

Instalace gumových rohoží. Vzhledem k tomu, že u některých domů chybí, nebo v poslední době zmizely železné rohože, Výbor se rozhodl instalovat před domy a v přízemí jednotné gumové rohože. Objednáno. (Výbor SVJ)


Nové akce a zprávy:

Varovné cedule. Vzhledem k neustálému poškozování společného majetku (průjezd, prostor popelnic, předzahrádky) výbor nechá instalovat varovné cedule (Soukromý pozemek, Zákaz vstupu apod.). (Výbor SVJ)

Oplocení předzahrádek. Vzhledem k neustálému znečišťování psími exkrementy by Výbor SVJ rád instaloval okolo předzahrádek nižší plot. Bude provedena poptávka a na základě přijatých nabídek bude dále rozhodnut další postup. (Výbor SVJ)

Instalace lyžin (sjezdů) k výtahům ve sklepích. Na základě stále častějších žádostí o instalaci sjezdů k výtahům pro kočárky a invalidní vozíky se Výbor SVJ rozhodl provést poptávku na výrobu a instalaci sklopných sjezdů (lyžin) k výtahům ve sklepích. (Výbor SVJ)

Praha 14. 6. 2015
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Zápis z porady výboru č. 42 (22. 9. 2015)

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 17:49

Zápis č. 42 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 22. 09. 2015

Přítomni: Jan Jeřáb, Václav Blažek, Patrik Pollák, Jan Pernt, Jan Jelínek, Michael Soukup
Omluveni: Eva Krahulíková
Hosté: Stanislav Čermák (Sámova 15)

PROGRAM:
Kontrola z minulé schůze:

Náklady na vodu a topení – kotelna – Příprava dalšího jednání s MČ. Proveden audit technologie na novou kotelnu. Na základě jeho závěrů budou dále probíhat jednání s MČ 10 a s provozovatelem kotelny. V srpnu 2015 odeslána na MČ 10 Žádost o odkup kotelny – zatím bez odezvy. (Výbor SVJ)

Rekonstrukce interiérů domů.
Na 7. VH SVJ odsouhlaseno:

a) Oprava zdiva a podlah u vstupů do sklepů.
Odeslány poptávky. Předběžně vybrána firma P. Voňka – bude uzavřena smlouva (J. Jeřáb, Výbor SVJ)
b) Výmalba chodeb všech domů.
Odeslány poptávky. Předběžně vybrána firma I. Kikalo – bude uzavřena smlouva (J. Jeřáb, Výbor SVJ)

Instalace sklepních oken do kotelny. Vzhledem k tomu, že v době výměny oken nedošlo k osazení nových oken v místnosti kotelny, bude tato instalace objednána. Protože ale je nutno před jejich osazením vybudování anglických dvorků, bylo Výborem rozhodnuto nechat toto odhlasovat na příští VH SVJ. (Výbor SVJ)

Úprava stanov SVJ a rozúčtování. Na základě rozhodnutí 7. VH SVJ bude přepraveno během jara 2015 jejich nové znění. Úkol pokračuje. (Výbor SVJ)

Nefunkční domácí telefony. Provedeno. (Výbor SVJ)

Instalace gumových rohoží. Vzhledem k tomu, že u některých domů chybí, nebo v poslední době zmizely železné rohože, Výbor se rozhodl instalovat před domy a v přízemí jednotné gumové rohože. Objednáno. Instalace zatím neprovedena. (Výbor SVJ)

Varovné cedule. Vzhledem k neustálému poškozování společného majetku (průjezd, prostor popelnic, předzahrádky) výbor nechá instalovat varovné cedule (Soukromý pozemek, Zákaz vstupu apod.). Příprava cedulí – úkol trvá. (Výbor SVJ)

Oplocení předzahrádek. Vzhledem k neustálému znečišťování psími exkrementy by Výbor SVJ rád instaloval okolo předzahrádek nižší plot. Bude provedena poptávka a na základě přijatých nabídek bude dále rozhodnut další postup. Zjištěna přibližná cena v rozmezí 70.000 – 80.000,- Kč. Nutno nechat toto odhlasovat na příští VH SVJ. (Výbor SVJ)

Instalace lyžin (sjezdů) k výtahům ve sklepích. Na základě stále častějších žádostí o instalaci sjezdů k výtahům pro kočárky a invalidní vozíky se Výbor SVJ rozhodl provést poptávku na výrobu a instalaci sklopných sjezdů (lyžin) k výtahům ve sklepích. Úkol trvá. (Výbor SVJ)


Nové akce a zprávy:

Úklid. K 30. 11. 2015 ohlásila stávající úklidová firma ukončení činnosti. Nutno vybrat novou úklidovou firmu. Bude oslovena správní firma Context Consult, aby se pokusila zajistit firmu minimálně za stávajících podmínek. (Výbor SVJ)

Investiční plán. Výbor se dohodl na vytvoření investičního plánu do budoucích let (např. odkup kotelny, nová elektroinstalace, rekonstrukce otopného systému, zateplení domů apod.). Výbor se pokusí tento plán prezentovat již na nejbližší VH SVJ. (Výbor SVJ)

Instalace odvzdušňovacích ventilů. Vzhledem k problémům s vytápěním v některých bytech (špatně fungující topná tělesa) bude u nahlášených radiátorů instalován, nebo vyměněn ve dnech 1 a 2. 10. 2015 odvzdušňovací ventil. Zároveň bude provedeno vyvážení topné soustavy. (M. Soukup)

8. VH SVJ Sámova – předběžně domluven Výborem termín na 2. polovinu listopadu 2015. Oficiální termín bude znám po 10. 10. 2015. (Výbor SVJ)

Praha 22. 9. 2015
Zapsal: J. Jeřáb
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Předchozí

Zpět na Statutární orgány (výbor, shromáždění - zápisy z porad)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron